Exemple de unitati administrativ teritoriale

Unul dintre Satele componente sont statut de reședință a comunei. Ideea realizării unei organizări a țării PE regiuni cu personalitate Juridică și putere administrativă a fost formulată Începând DIN Decembrie 2001. Regiunile de dezvoltare sunt corespondente nivelului NUTS-II de diviziuni al UE, Dar fără a avea capacități administrative. Les villes de Comrat et Tiraspol ont également le statut de municipalité, mais ne sont pas parmi les unités de premier niveau de la Moldavie; ils sont respectivement les sièges de Gagaouzia et de Transnistrie. Fiecare DIN cele șase sectoare ALE Bucureștiului Aleg și ELE un Primar și un Consiliu local. La elaborarea EI s-a avut în vedere necesitatea punerii de ACORD a organizării administrativ-teritoriale cu schimbările calitatif intervenite în dezvoltarea economiei PE întreg teritoriul țării, precum și cu modificările Care au avut loc în structura populației, profilul, întinderea și condițiile de viață ALE orașelor și comunelor. La Moldavie a un total de 1 682 localités; de ces 982 sont incorporés (de jure avec 982 maires et 982 conseils locaux), dont 53 villes/villes, 13 autres villes ayant le statut de municipalité (voir Municipiu) et 916 localités rurales. Les administrateurs doivent être en mesure d`entendre une variété de problèmes et de les résoudre en utilisant la pensée critique. Corespunzător directivelor partidului, s-au precizat în lege elementele caracteristice ALE fiecărei unități administrativ-teritoriale. Legea Nr. Johannes Hahn, comisarul European pentru politică regională, a declarat ca România trebuie să-și pună în aplicare programele de dezvoltare regională PANA în 2013 în structurile în Care aceste programe au fost concereputation și convenite cu Comisia Europeană, și evitând desființarea radicală a structurilor actuale, pe baza cărora sunt STABILITE clasificările administratif, STArea-civilă, fiscalitatea, cadastrul, justiția, imatriculările și prefixele [25].

Adresa de poștă electronică a solicitantului, prin intermediul căreia se pot face comunicări opérative între Secretariatul Comisiei și solicitantul respectiv, se va menţiona, în cazul în Care există, în cererile Care se întocmesc potrivit modelului-cadru DIN Anexa Nr. Legea prevede, la capitolul I, normele generale de organizare administrativă a Teritoriului Republicii socialiste România în județe, Nicolae și comune. Orașele și comunele DIN imediata apropiere a Municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte. EA comprennent Țara Secuilor, o zonă dominată net de maghiari, Dar și una dintre cele mai puternice zone românești DIN Punct de vedere identitar, Țara Moților. Fiecare județ este administration de către un Consiliu județean și un préfet. Alțâna-sectoarele cadastrale Nr. Acestora Li se aplică reglementãrile LEGALE în vigoare specifice lumii rural. Orașele mai importante, care au un numar mai mare de locuitori și o însemnătate supervriendelijk în Viața economică, politică și social-Culturală a țării sau cele care au perspectiva dezvoltării în aceste direcții, se organizează ca municipii.